Coördineren kabels en leidingen 2

Wet- en regelgeving kabels en leidingen

Deze ééndaagse training geven wij 6 tot 8 keer per jaar op verschillende locaties in het land in een trainingszaal bij een Van der Valk hotel. De locaties kiezen wij zodanig dat minimaal één van de locaties binnen een redelijke reistijd te bereiken is ongeacht waar men woont. Wij kiezen bewust voor het persoonlijke contact met de cursist omdat wij juist de interactie belangrijk vinden. Daarnaast bevindt de cursist zich tussen medecursisten waarvan er veel dezelfde functie/rol hebben binnen een andere gemeente of organisatie. Het netwerk aspect en informatie uitwisseling tussen cursisten onderling is een enorm belangrijk bijkomend voordeel.

Meer informatie
Front page 3

Incompany (maatwerk)training kabels en leidingen

Indien uw gemeentelijke organisatie over een specifiek onderwerp een training wenst zoals: wat is de impact op / en hoe om te gaan met de ondergrondse infrastructuur in relatie tot ontwikkelingen binnen de energietransitie? dan kunnen wij op basis van een dergelijke vraag een maatwerkoplossing voor aanbieden. Geheel afhankelijk van de doelgroep het aantal deelnemers en de te behandelen onderwerpen bieden wij u een maatwerkoplossing in een apart voorstel.

Meer informatie
Front page 3

Seminar ondergrondse infrastructuur

Om de paar jaar wil Kapabel graag een seminar organiseren (faciliteren) waarbij externe sprekers een inspirerende bijdrage leveren op actuele onderwerpen die op engerlei wijze zijn gerelateerd aan ondergrondse infrastructuur. Deze onderwerpen dragen bij aan mogelijke nieuwe inzichten die gebruikt kunnen worden in de visie en (integraal)beleid op de ondergrondse infrastructuur.

Meer informatie