Coördineren kabels en leidingen 2

De Cursus

In deze cursus leggen we uit hoe de regelgeving rondom kabels en leidingen werkt, wat de gemeente zelf kan regelen en welke spelers en actoren er zijn.

Deze cursus is juridisch en beleidsmatig van karakter en met name bedoeld voor medewerkers van de gemeente die zich beleidsmatig bezighouden met het werkgebied kabels en leidingen, zoals coördinatoren en adviseurs kabels en leidingen.

Doel van de cursus

Na deze cursus neem je onderstaande kennis mee

 • Juridische verschillen tussen nutsbedrijven, telecommunicatieaanbieders en overige netbeheerders
 • Landelijke wetgeving, zoals onderdelen van de Omgevingswet en Telecommunicatiewet
 • Gemeentelijk beleid kabels en leidingen (AVOI, Handboek, Schaderegeling en Nadeelcompensatie)
 • Hoe omgaan met de juridische ondergrond bovengrondse voorzieningen
 • Hoe omgaan met niet-openbare kabels en leidingen (initiatief bedrijven en particulieren)

 

Onderwerpen

 • Korte algemene introductie op kabels en leidingen en de netbeheerders
 • Wat is het verschil tussen telecom, nutsbedrijven en de overige netbeheerders?
 • Landelijke wetgeving
  • Telecommunicatiewet
  • Drinkwaterwet, Gaswet, Elektriciteitswet
  • Omgevingswet
  • WIBON
  • Warmtewet
 • Gemeentelijk kabel en leidingen beleid:
  • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
  • Handboek kabels en leidingen
  • Schaderegeling ingravingen
  • Nadeelcompensatieregeling
  • Legesverordening
  • Privaatrechtelijke overeenkomsten
 • Juridische grondslag PoP- en trafostations
  • Wat zijn de juridische mogelijkheden
  • Verschillende aanpak telecom en nuts?
  • Grondverkoop
  • Recht van opstal
  • Vergunningen
 • Niet-openbare netwerken
  • Wanneer is een netwerk openbaar of niet-openbaar
  • Risico’s
  • Praktijk casus niet-openbare netwerken

 

Front page 3

Info / agenda / inschrijving:

Locatie                                : Zaltbommel (30/5)  of Haarlem (4/7/2024)

Datum                                 :  30 mei 2024  of  4 juli 2024

Duur                                     : 1 dag

Prijs per cursist                : € 479,-

Aantal deelnemers          : 15 tot max 20

 

(Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw).

Inschrijf formulier

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. U bent verzekerd van deelname na ontvangst van onze definitieve deelname-bevestiging.

Formulier van inschrijving Kapabel-cursusdag

"*" indicates required fields

Gemeente / organisatie

Deelnemer

Factuur

[weekdag en datum] in [plaats].