Verlegging Spoorlijnpad gemeente Amstelveen & Aalsmeer 2

De casus

In Aalsmeer is een voormalige spoordijk afgegraven voor de aanleg van een nieuwe woonwijk en wegen. Het zomaar afgraven kon niet, omdat er diverse transportleidingen in het dijklichaam lagen. Hierbij ging het om een hogedruk gasleiding van de Gasunie, twee transportleidingen van het drinkwaterbedrijf PWN en transportriolering van het waterschap. Verder lagen er in het werkgebied de WRK-leiding (ruwwater transportleiding van Waternet), elektriciteitskabels en glasvezelverbindingen.

Met andere woorden het was een knooppunt van grote leidingen, die niet zomaar verplaatst kunnen worden. De opdracht vanuit de gemeente was om de maatregelen en/of verleggingen te coördineren die nodig waren vanwege de werkzaamheden van de gemeente op een zodanige wijze dat de verlegging voltooid was voordat de civiele werkzaamheden uitgevoerd konden worden.

De werkzaamheden

Vanwege de complexe verlegging en de tijdsdruk die er op het project lag, is voor een efficiënte uitvoering gekozen om de verlegging van de transportleidingen in het dijklichaam uit te laten voeren door één aannemer. Hierbij was het van belang dat er duidelijke afspraken met elkaar gemaakt werden met als doel een win-win situatie te realiseren voor alle partijen.

Verlegging Spoorlijnpad gemeente Amstelveen & Aalsmeer 3

Het resultaat

Uiteindelijk is het gelukt om de verlegging uit te voeren en te voltooien voordat de civiele werkzaamheden zouden aanvangen. Voor de WRK-leiding van waternet is voor een beschermende constructie gekozen, omdat het te kostbaar was om deze te verleggen (deze leiding lag niet in het talud van het dijklichaam). De overige kabels die verlegd moesten worden lagen ook niet direct in het werkgebied van de transportleidingen. Deze kabels konden dan ook relatief eenvoudig verdiept aangelegd worden, zodat de weg daar veilig overheen aangelegd kon worden.

De rol die Kapabel in dit project was met name coördinerend op de werkzaamheden, maar ook adviserend op de afspraken die gemaakt werden en welke vergoedingen er nodig waren. Er waren nog een aantal private overeenkomsten die gunstig waren voor de gemeente in dit traject, maar de exacte uitleg van de overeenkomsten gaf nog discussie. Het gerealiseerde resultaat is dat alle verleggingen voor de laagste maatschappelijke kosten, en voor de gemeente minimale kosten, zijn uitgevoerd.

"Uiteindelijk resultaat is dat alle verleggingen voor de laagste maatschappelijke kosten, en voor de gemeente minimale kosten, zijn uitgevoerd.