Front page 3

Indien uw gemeentelijke organisatie niet voldoende vergunningsaanvragen binnen krijgt en/of niet over de middelen beschikt om een volledige FTE te alloceren op de werkzaamheden in de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen dan zien wij vaak dat medewerkers die werkzaam zijn op andere disciplines de vergunningverlening en het toezicht op kabels en leidingen erbij mogen doen.

Gezien de huidige ontwikkelingen zoals de aanleg van glasvezelnetten, de energietransitie, klimaatadaptatie, (regen)waterbeheersingsprojecten die allemaal een appèl doen op de ruimte in de ondergrond vindt Kapabel de situatie van “erbij doen” zeer ongewenst tot desastreus.

Het “erbij doen” van kabels en leidingen activiteiten leidt tot verlies van focus en prioriteit met gebrek aan interne- en externe afstemming en daardoor worden geen of verkeerde keuzes gemaakt in de ondergrondse infrastructuur en leidt dit tevens tot achterstallige situaties in de openbare ruimte. Een ding is hiermee gegarandeerd: de rekening komt later!

Kabels en leidingen is allang geen bijzaak meer (ofwel het bekende ondergeschoven kindje binnen de gemeentelijke organisatie). Kabels en leidingen is een vakgebied dat vraagt om visie en beleid om ook in de toekomst de publieke leefomgeving binnen een gemeente leefbaar te houden.

Ook wij realiseren ons dat niet elke gemeente het zich kan veroorloven om specifiek voor kabels en leidingen een toezichthouder én een vergunningverlener én een coördinator kabels en leidingen in dienst te hebben en daarom heeft Kapabel gezocht naar een alternatief.

Front page 3

Alternatieve oplossing

Voor het operationele vergunningsdeel heeft Kapabel een dienst opgezet onder de noemer Vergunningen en coördinatie kabels en leidingen op afstand. Deze dienst voeren wij voor het merendeel op afstand uit waarmee een gemeentelijke organisatie voor bijvoorbeeld 8 of 16 uur per week wel de gehele week verzekerd is van onze dienst omdat wij deze contracturen over de gehele week (5 werkdagen) kunnen verdelen. Aanvragen die binnen komen in LTC of MOOR kunnen wij dagelijks verwerken en als er vragen zijn vanuit de gemeentelijke organisatie is onze medewerker op werkdagen tussen 08:30 en 17:00h telefonisch bereikbaar. Voor eventuele vergunningafstemmingen met NUTS-partijen of aannemers kan onze medewerker ook op locatie komen. Het toezicht moet in dit geval wel lokaal door de gemeentelijke organisatie worden ingevuld, maar dit mag ook een toezichthouder civiel of groen zijn. Deze toezichthouder staat namelijk onder begeleiding van de Kapabel medewerker en wordt volledig aangestuurd.

Het resultaat met deze Kapabel dienstverlening:

  • Kwaliteit gaat omhoog.
  • Bereikbaarheid gaat omhoog.
  • Achtervang van een Kapabel kennisorganisatie op kabels en leidingen.
  • Kosten gaan omlaag.