Front page

Uw huidige situatie, onze Quickscan.

Kapabel specialisten inventariseren met een Quickscan de huidige situatie binnen uw gemeente of afdeling. Dat doen zij door het houden van interviews met medewerkers die betrokken zijn bij het huidige proces en het analyseren van de informatie die u aanlevert. Naar aanleiding van deze inventarisatie en analyse stelt Kapabel een beknopte rapportage op waarin wij een gericht advies geven om het proces rond kabels en leidingen te optimaliseren. Aansluitend kunnen wij daarna een plan van aanpak opstellen voor de implementatie van de verbeteracties. Dit plan van aanpak bevat onder andere een overzicht van de benodigde coördinatietaken, werkafspraken, planning en begroting.

Voordelen met de Quickscan

• U krijgt een volledig inzicht in de huidige dienstverlening en processen ten aanzien van de kabels en leidingen binnen uw gemeente;
• u krijgt inzicht in de financiële dekking van uw dienst in relatie tot inkomsten op leges en degeneratiekosten;
• u weet direct in hoeverre uw gemeente of afdeling voldoet aan de (minimale) eisen;
• u kunt uw dienstverlening optimaal uitvoeren;
• u krijgt inzicht in de (aanwezige en ontbrekende) zaken die nodig zijn voor een optimale uitvoering;
• u kunt snel gerichte acties uitzetten om uw dienstverlening te optimaliseren.

De Quickscan is hiermee ook een aan te bevelen eerste stap voordat u een intensief en kostbaar consultancytraject in gaat voor het optimaliseren van integrale processen rondom het gebruik van de ondergrond.

Quickscan aanvragen

Vraag offerte aan

Na ontvangst van uw vraag komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug met een reactie.

Contactformulier

"*" indicates required fields