Front page 3

In eerste instantie heeft Kapabel Nederlandse gemeenten ondersteund voorafgaand aan civiele projecten. In bijna alle gevallen dienen aanwezige kabels en leidingen te worden verlegd of dienen maatregelen te worden genomen alvorens het eigenlijke civiele project van start kan gaan. Contracten die de gemeentelijke organisatie afsluit met civiele aannemers vragen om een uiterst projectmatige aanpak van het deelproject voor de verlegging van kabels en leidingen.

Deze deelprojecten kan Kapabel op basis van haar ervaringen ook voor in opdracht van civiele aannemers voor haar projecten als deelproject uitvoeren.

Kapabel kent de wet- en regelgeving om dergelijke projecten efficiënt aan te pakken maar ook tegen de laagste maatschappelijke en gemeentelijke kosten uit te laten voeren.

De laatste jaren zien we ook veelvuldig aanvragen voor projectbegeleiding aan de zijde van de gemeentelijke organisatie bij de aanleg van grootschalige glasvezelprojecten door derden (KPN, Glaspoort, Delta Fiber en ODIDO) die veel afstemming en om een gedegen projectproces vragen. Daarnaast zien we een soortgelijke trend bij grootschalige energietransitie trajecten door de elektra netbeheerders zoals Enexis, Stedin en Liander. Deze laatste twee projectsoorten neigen al een beetje naar omgevingsmanagementachtige trajecten omdat ook omgevingsfactoren/activiteiten en burgers bij deze trajecten nauw zijn betrokken.

Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Na ontvangst van uw vraag komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug met een reactie.

Contactformulier

"*" indicates required fields