Front page 3

Uw up-to-date beleid. Onze optimalisatie

Naar onze overtuiging staat een up-to-date gemeentelijk kabels & leidingen-beleid altijd aan de basis van een goed functionerend werkproces. Kapabel kan het kabels en leidingen beleid voor uw gemeente opstellen of updaten zodat uw organisatie is voorbereid op de toekomst.

Bij het opstellen of een update van het kabels en leidingen beleid nemen wij de onderstaande documenten in beschouwing:

  • AVOI, Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuur.
  • Het Handboek kabels en leidingen.
  • De Schaderegeling (degeneratiekosten).
  • De legesverordening.

De aanpak van Kapabel

Met de aanpak van Kapabel,

  • beschikt uw gemeente over een nieuw en up-to-date Kabels & Leidingen-beleid én de daarbij behorende werkprocessen;
  • stellen onze specialisten een nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) voor u op met een aparte telecommunicatieverordening waarmee het beleid is voorbereid op de implementatie binnen de Omgevingswet.
  • zijn alle processen en procedures ten bate van telecom aanbieders, nutsbedrijven en overige netbeheerders vastgelegd;
  • actualiseren en uniformeren onze specialisten onder andere de technische graafrichtlijnen, zodat deze in lijn zijn en blijven met de landelijke uitvoeringseisen;
  • krijgt u deskundig advies en begeleiding bij het opzetten van een publiekrechtelijke nadeelcompensatie regeling en de opzegging van privaatrechtelijke overeenkomsten;
  • vergroot u –dankzij de juiste communicatie en aanpak- bovendien op positieve wijze het draagvlak voor uw inzet bij uw collega’s, samenwerkingspartners én burgers.

Indien gewenst kan Kapabel ook ondersteunen bij het implementeren en borgen van het beleid binnen uw gemeentelijke organisatie.

Contact

Vraag offerte aan

Na ontvangst van uw vraag komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug met een reactie.

Contactformulier

"*" indicates required fields