Ontwikkelingen Energiewet 6

De wet is complex en omvangrijk, de voorgestelde wet bevat nu 124 pagina’s en de memorie van toelichting bevat 477 pagina’s, een heel pakket, deze heeft EZK samengevat in een presentatie:

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D10993.

De bedoeling is ook dat de wet makkelijker aangepast kan worden en er wordt ook voorzien dat dit regelmatig gaat gebeuren.

Op 27 maart 2024 hebben er rondetafelgesprekken plaatsgevonden, waar belanghebbenden, zoals o.a. Netbeheer Nederland, Consumentenbond hun visie op de energiewet hebben gepresenteerd en beantwoorden zij vragen vanuit de Tweede Kamercommissie.

Op 8 april en 15 april 2024 heeft er een wetgevingsoverleg plaatsgevonden, waarbij in het overleg van 8 april de nadruk lag op het thema ‘gebruikers’ lag dat op 15 april op het thema ‘systeem’. Daarna wordt er nog plenair in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Zodra de tweede kamer de wet heeft aangenomen, zal ook de Eerste Kamer moeten instemmen. De bedoeling is dat deze wet 1 januari 2025 in werking treedt.